Ganga

ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ-ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੋਰਟ

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ ਗੰਗਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ […]

Read More