Banking

ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਗੇ

-ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਛਪਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ -ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਰੱਖਣਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ […]

Read More