ਲੰਬੜਦਾਰ

ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ cheap jerseys ਵਾਲਾ ਜਾਲਾ ਲਾਹ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ ਕੇ
ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ
ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪੋਚ ਤੇ ਸਹੀ
ਤੈਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ
ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ
ਕੀਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਲ਼ ਚੁਭੋਈ
ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੱਥ ਸਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ
ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਤੈਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਕਾਮੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿਗੜੇ<br of />
ਕਿਉਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਿਕਰੇ
ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ
ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪੋਚ ਤੇ ਸਹੀ
ਮਾੜੇ ਆਨੇ ਟੱਡਣ ਲੱਗੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ
ਚੌਧਰ ਤੇਰੀ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ
ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੀ
ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ
ਖੌਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ
ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ
..
ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ??
ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਇਆ??
ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਪੰਗਾ
ਵੇਲ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੰਗਾ
ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਦੋ ਰੰਗਾ
ਇੱਕੋ ਹਾਲੇ ਲੱਗਾ ਡੰਗਾ
ਉਤਲੇ ਹਾਲੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚੀ
ਨੱਪ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿੱਚੀ
ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ..
..
ਛੱਡ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਣਾ
ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣਾ
ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਓਏ ਲੰਬੜਾ
ਉੱਖੜ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰ ਓ ਲੰਬੜਾ
ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਖੈਰ ਓ ਲੰਬੜਾ
ਮੁੜ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣਾ
ਪੂਰਾ ਨਹੀਂਓਂ ਹੋਣਾ ਸੁਪਨਾ
ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ cheap jordan shoes ਪੜ ਲੈ ਲੰਬੜਾ
ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ ਲੈ Ray Ban Outlet ਲੰਬੜਾ
ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ
ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਨਾ ਜਾਈਏ
ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਸੋਚ ਤੇ ਸਹੀ
ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪੋਚ ਤੇ ਸਹੀ