ਤਾਰੇ ਏਡੇ ਸੁਹਣੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?

 ਪ. ਕਲੂਸ਼ਾਂਤਸੇਵ
ਇਕ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਓ ਬਾਹਰ ਖੁਲy ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝਰਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ! ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹਨ!  ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਗਦੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਗੁੰਬਦ ‘ਚ ਤਿੱਖੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੇਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ! ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਲਾ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ। ਇਹਨਾਂ ”ਝੁੰਡਾਂ” ਨੂੰ ”ਖਿੱਤੀਆਂ” ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ•ੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆਂ ਜੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਲ ਇਸ ਤਰਾ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਇਕ ਕੰਪਾਸ ਦਾ, ਘੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿਉਂ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ?
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤੇ ਖੜ ਖੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਰਾ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂÎ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਹ ਵੇਖੋ, ਸੱਚ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਬਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੀ ਨੂੰ ‘ਪੇ ਤਿਊ” ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੜਛਾ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ”ਕਿੱਲੇ ਬੱਧਾ ਘੋੜਾ” ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ”ਵੱਡਾ ਰਿੱਛ” ਅਰਥਾਤ ”ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ”।
ਬੇਸ਼ਕ, ਰਿੱਛ ਤੇ ਕੜਛੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਛ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਇਸ ਤਰਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਰ ਦੀ ਹੱਲ ਹੈ ਆਰਕੇਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾਓਕੋਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਇਕ ਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਲਿਸਟੋ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੁਹਣੀ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਹੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਹੇਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਰੀਕਣ ਉਤੇ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੇਰਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰੂਪਵਤੀ ਕਾਲਿਸਟੋ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਰਿੱਛ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੇਰਾ ਦਾ ਪਤੀ, ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਦੇਵਤਾ, ਜ਼ੀਉਸ, ਨਿਆਸਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਿਸਟੋ ਤਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਭਿਆਨਕ, ਜੱਤਲ ਰਿੱਛ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਸੁਟ ਕੇ ਤੁਰੀ Wildflower ਫਿਰਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ੀਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪਵਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਉਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿੱਛ ਦੀ ਪੂਛ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਉਸ ਨੇ ਲੰਮੀ ਪੂਛ ਵਾਲੇ ਕੁਰੂਪ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਖਿੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਕੇ ਰੂਪਵਤੀ ਕਾਲਿਸਟੋ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿੱਛ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਭ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਿੱਛ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰੇ ਦੋ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾ ਅਸੀਂ Cheap Ray Ban Sunglasses ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਰਿੱਛ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਉਤੇ ਪੰਜ ”ਬਿੰਦੀਆਂ” ਲਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਮਕਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਝੁੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ”ਕ੍ਰਿਤਕਾ”।  , ਨਿਆਸਰਾ ਬਤਖਾਂ ਹੋਣ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਤਕਾ, ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਤੇ ਰਿੱਛ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਧਾੜਵੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਸੱਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਨਿਮਰ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਮੁਕਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਉਹ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉਤੇ ਟੁਟ ਪਏ। ਇਕ ਜਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਭੱਜ ਗਈਆਂ।
ਧਾੜਵੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਰਿੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿੱਛ ਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਉਧਾਲੀ ਗਈ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਛੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ”ਕ੍ਰਿਤਕਾ” ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਹਿਮ ਨਾਲ ਗੁੱਛਾ ਮੁੱਛਾ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ oakley womens sunglasses ਨੂੰ ਡਰੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਭਣ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਈ ਤਾਰੇ ਅੱਧੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿੱਤੀ ਨੂੰ ਉਤਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਟ ਦੇ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆਰਡਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਜੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਥੇਸੀਅਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰੋਧ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਥੇਸੀਅਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰੀਆਡਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਥੇਸੀਅਸ ਵਿਚ ਏਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੋਂਦੀ ਆਰੀਆਡਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਦੇਵਤੇ ਬਾਖੂਸ ਨੇ ਆਰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਰੀਆਡਨਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਜ ਲਾਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝਮ ਝਮ ਕਰਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਆਰੀਆਡਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਖਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਪੰਜ ਤਾਰੇ ”M” ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। custom jerseys ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਵਿਚ ਢਾਸਣਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਸੀਓਪੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਖਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਸੇਫੀਅਸ, ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਅਤੇ ਪੇਰਸੀਅਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੇਫੀਅਸ ਇਥੀਓਪੀਆ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਸੀਓਪੀਆ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ, ਨੀਰੀਡਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੋਸੇਈਡੋਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਸੇਈਡੋਨ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਕ ਖੌਫਨਾਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਛੀ ਇਥੀਓਪੀਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੇਫੀਅਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਵ•ੇਲ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਾ ਦੁਖ ਨਾਲ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਮਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਚਟਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਵ•ੇਲ ਮੱਛੀ ਤਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਥੀਓਪੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਜੂ ਪੇਰਸੀਅਸ ਇਚ ਅਚੰਭਾਦਾਇਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਗਾਰਗੋਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭਿਆਨਕ ਦੈਤਣੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਖੌਫਨਾਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪੇਰਸੀਅਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਗਕੇਸਣੀ (ਗਾਰਗੋਨ) ਮੇਡੂਸਾ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਹ ਲਿਆ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਤ ਥੈਲੇ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਡ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਡਦਾ ਇਥੀਓਪੀਆ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਪੇਰਸੀਅਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਉਤੇ ਜਾ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਬੰਨ•ੀ ਹੋਈ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਨ ਓਸੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਖੌਫਨਾਕ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਤਰਦੀ ਹੋਈ ਚਟਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਨੂੰ ਬਸ ਨਿਗਲਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੇਰਸੀਅਸ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਉਤੇ ਝਪਟ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥ ਮਗੁੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਮੇਡੂਸਾ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਿਰ ਉਸਨੂੰ  ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਦੈਂਤ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵ•ੇਲ ਮੱਛੀ ਇਥੀਓਪੀਆ ਦਾ ਇਕ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਈ। ਪੇਰਸੀਅਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਦੇ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਖੋਹਲੇ cheap jerseys china ਤੇ cheap MLB Jerseys ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਸੇਫੀਅਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੂਰਮੇ ਪੇਰਸੀਅਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਂਡਰੋਮੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਬਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਨੂੰ ਹੰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇਵਤਾ ਜ਼ੀਉਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਟੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੱਤੀ ਹੈ ਲੁਬਧਕ। ਲੁਬਧਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਧੜਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਕਾਰਪਿਓ ਖਿੱਤੀ ਟਿਮ ਟਿਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਖੋ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਚਰੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਅੰਗ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰਿਆ ਅਸਮਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਜਾਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਸਖਤ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਕ ਛੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਤਰਾ ”ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ” ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ, ਜੇ ਤਾਰੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਿੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਖਿੱਤੀਆਂ ਪੱਕੀ ਤਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਡ ਕੇ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਔਕੜ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੱਤ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾ ਦੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪਤਲੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਨੀਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ

acyclovir dosage viagra for sale uk lexapro and weight gain in women viagra cialis finasteride 5mg side effects generic for lexapro what is acyclovir used for where to buy viagra levitra 20 mg cost walmart zovirax dosage pfizer viagra coupons from pfizer finasteride side effects in men acyclovir dose tamoxifen side effects in women over 55 azithromycin 500 how does viagra work lexapro manufacturer website first few days on lexapro azithromycin 250mg tablets 6 pack ciprofloxacin side effects cialis reviews zovirax ointment pfizer viagra cialis side effects cialis 10 mg lexapro coupons escitalopram 10 mg para que sirve how long for lexapro to work cipro antibiotic viagra effects ciprofloxacin cialis generic levitra 20 mg precio farmacia is tamoxifen chemotherapy viagra soft generic cialis at walmart wellbutrin and lexapro viagra costs escitalopram side effects cialis pharmacy prices cialis samples overnight escitalopram effets secondaires how long does viagra last azithromycine viagra en ligne livraison 24h tamoxifen side effects in women side effects of tamoxifen cialis prices how does cialis work lexapro dosing escitalopram oxalate finasteride for women side effects of azithromycin viagra uk finasteride 5mg viagra receptfritt tamoxifen side effects tamoxifen citrate azithromycin without a doctor’s prescription azithromycin uses what is finasteride buy levitra online cialis daily online viagra tamoxifen cost escitalopram 10 mg viagra online acyclovir 800 mg 5 times a day cialis voucher cialis discount vardenafil vs viagra generic levitra ciprofloxacin coverage levitra erfahrungen viagra generic propecia online cialis azithromycin and alcohol ciprofloxacin bnf what is lexapro cialis price viagra vs cialis cialis professional viagra samples acyclovir for cold sores azithromycin for uti cialis for daily use cialis online azithromycin 250 lexapro medication viagra 100 azithromycin pregnancy category buy generic viagra discount cialis cipro antibiotics tamoxifen and weight gain viagra ohne rezept auf rechnung levitra viagra dosage cialis savings card generic viagra ciprofloxacin hcl 500 mg side effects cialis dosage strengths discount viagra cost of cialis order viagra 9 levitra at walmart ciprofloxacin for dogs azithromycin 250mg levitra rezeptfrei deutschland what does ciprofloxacin 500mg treat viagra wikipedia ciprofloxacin eye drops what is tamoxifen does lexapro cause weight gain cialis viagra pill female viagra cialis 30 day trial coupon what is finasteride used for herbal viagra lexapro and wellbutrin combination therapy zovirax for cold sores azithromycin 250 mg treatment cost of viagra cialis coupons 2017 viagra cost azithromycin drug class cialis for men azithromycin pediatric dosing cialis canadian pharmacy finasteride 5 mg viagra prices what is cialis cialis 30 day sample is azithromycin cialis coupon 20 mg side effects of finasteride ciprofloxacin hcl what does azithromycin treat ciprofloxacin dosage cialis on line cialis patent expiration 2017 levitra bayer 20mg meilleur prix cialis dosage recommendations azithromycin side effects side effects of lexapro tamoxifen and foods to avoid what is lexapro used for cheap viagra viagra canada finasteride azithromycin 5 day dose pack erectile dysfunction cialis acyclovir vs valacyclovir levitra 20mg cost per pill what is cipro cipro dosage lexapro overdose generic cialis lexapro side effects in women viagra alternatives what does ciprofloxacin treat zithromax z-pak levitra vs viagra cialis for sale cialis generic tadalafil zoloft vs lexapro acyclovir 800mg propecia side effects what is acyclovir tamoxifen and bone pain sex viagra for women buy cialis how does acyclovir work viagra without a doctor prescription usa cipro side effects in elderly azithromycin 250 mg zovirax cream cialis dosage azithromycin z pak how to use viagra cialis sample viagra vs cialis vs levitra cipro dangers daily cialis ciprofloxacin used for viagra side effects ciprofloxacin 500 mg for urinary tract infection viagra 100mg tablets retail price cialis coupons from manufacturer cipro uses cheap levitra buy cialis online cialis pricing viagra pills ciprofloxacin 500 side effects of viagra azithromycin class canada viagra finasteride results acyclovir 200mg cipro for uti azithromycine eg 500 mg bijsluiter cialis website cialis medication cipro 500 withdrawal from lexapro what is azithromycin used for ciprofloxacin drug class finasteride medication lexapro 20mg cilias cipro and tendonitis ciprofloxacin hcl 500 mg tab lexapro withdrawal symptoms cialis coupon finasteride 5mg tab escitalopram nebenwirkungen viagra single packs finasteride efectos secundarios viagra from canada viagra without a doctor prescription viagra 100 mg viagra alternative viagra bestellen cialis for bph effects of stopping finasteride lexapro vs zoloft cialis for women generic levitra vardenafil 20mg acyclovir for shingles side effects lexapro generic viagra 100mg viagra on line no prec ciprofloxacin 500mg tablets viagra sans ordonnance tamoxifen lawsuits escitalopram thuoc azithromycin ciprofloxacin hydrochloride ophthalmic viagra generico escitalopram 20 mg what is ciprofloxacin used for acyclovir how to wean off lexapro viagra medicine canadian viagra what is acyclovir for canada cialis cialis patent expiration viagra activate lexapro benefits for women lexapro and weight gain what is viagra side effects of ciprofloxacin 500 mg sophia viagra nolvadex buy levitra levitra online levitra 20mg ciprofloxacin drops viagra lexapro bula acyclovir medication wholesale cialis cialis copay card revatio vs viagra what is lexapro for cipro drug class what works better than viagra finasteride 5mg side effects mayo clinic finasteride long term effects generic cialis tadalafil lexapro side effects in men viagra price acyclovir 800 mg viamedic cialis azithromycine 250 mg ciprofloxacin uses lowest cialis prices ciprofloxacin hcl 500 mg side effects of azithromycin 250 mg cialis pills natural viagra lexapro 10 mg azithromycin medscape azithromycin tablet post finasteride syndrome cialis 5mg cheap cialis side effects of finasteride 5mg side effects of lexapro in women cialis without a doctor’s prescription ciprofloxacin 500mg antibiotics zithromax antibiotic buy viagra cialis coupon print azithromycin 500 mg viagra 50mg viagra for women ciprofloxacin spc tamoxifen bijwerkingen lexapro dosages ciprofloxacin side effects after age 60 viagra 100mg what is tamoxifen used for price cialis tamoxifen interaction viagra on line azithromycin 500mg cialis tadalafil levitra dosage azithromycin eye drops tamoxifen therapy acyclovir side effects women viagra azithromycin coverage escitalopram 10mg lexapro generic name viagra substitute what infections does ciprofloxacin treat ciprofloxacin dose zithromax dosage generic for cialis finasteride effets secondaires lexapro para que sirve zovirax cyalis lexapro vs celexa side effects of ciprofloxacin viagra coupon side effects of cialis cialis effects acyclovir 400mg viagra sex lexapro weight gain effects of stopping lexapro suddenly viagra pillen kruidvat levitra generic tamoxifen stopping lexapro levitra vs viagra for hardness acyclovir 800 mg for shingles finasteride dosage lexapro for anxiety acyclovir dosage for cold sores viagra wiki cialis free trial viagra tablets cialis pills for sale cialis alternative cialis 20 mg cialis coupons printable viagra nebenwirkungen viagra natural ciprofloxacin ophthalmic solution side effects of lexapro 10 mg how does lexapro work what is ciprofloxacin prescribed for zithromax 500 mg azithromycin dosage finasteride vs dutasteride finasteride 5 mg tab is lexapro a controlled substance finasteride permanent side effects viagra vs cialis zithromax zovirax pills ciprofloxacin class cealis viagra coupons ciprofloxacin 500mg vardenafil 20mg cialis samples cialis otc how to take cialis levitra prezzo in farmacia is ciprofloxacin a penicillin azithromycin vs erythromycin is azithromycin penicillin side effects of acyclovir finasteride reviews lexapro side effects what is azithromycin lexapro reviews viagra ohne rezept aus deutschland what is azithromycin for lexapro side effects men cialis testimonials finasteride side effects azithromycin cost cialis patent expiration date extended lexapro 10mg tamoxifen nebenwirkungen ciprofloxacin 500 mg how to get off lexapro cialis 5 mg acyclovir dosing over the counter viagra tamoxifen langzeitfolgen finasteride and enlarged prostate cialis 5mg daily lexapro levitra coupons antibiotic ciprofloxacin cialis vs viagra how long for azithromycin to take effect azithromycin pregnancy common side effects of ciprofloxacin 500 mg finasteride tablets lexapro dosage azithromycin three times a week cialis from canada celexa vs lexapro lexapro withdrawal cialis trial buy generic levitra cipro how much does cialis cost viagra tesco cipro side effects what is cipro used for ciprofloxacin 500 mg tabletten levitra without a doctor prescription free viagra viagra for men ciprofloxacin 250 mg azithromycin liquid ciprofloxacin 250mg levitra vs viagra what bacteria does ciprofloxacin kill cialis coupons when will cialis go generic what does finasteride do what is ciprofloxacin cialis canada lexapro and weight loss generic lexapro buy viagra online acyclovir ointment cialis vs viagra finasteride for hair loss levitra prices levitra 20 mg von bayer best price viagra ciprofloxacin 500mg antibiotics side effects cialis generic availability azithromycin for strep throat how to wean off lexapro without withdrawals canadian cialis acyclovir cream cialas viagra vs cialis vs levitra lexapro generic cialis 20mg cialis cheap levitra coupon viagra tablet what does viagra do ciprofloxacin side effects in women finasteride hair loss finasteride 1mg viagra for sale ciprofloxacin nebenwirkungen 200 cialis coupon azithromycin ciprofloxacin dosierung cialis cost levitra 10 mg prezzo what is cipro usually prescribed for azithromycin tablets utilisation viagra buying viagra levitra 20 mg cialis 20mg directions cialis or viagra liquid cialis weaning off lexapro ciprofloxacin hydrochloride acyclovir ointment 5 equipe argentine viagra viagra kaufen what is escitalopram azithromycin 500 erfahrungen lexapro vs wellbutrin free cialis azithromycin for pneumonia acyclovir 400 mg lexapro 5mg