ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗੀਆਂ ”ਲੈਣਾਂ” ਬੰਦ..

ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ। ਲਓ.. ਕਰਤੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ  ਨੇ ਲੈਣਾਂ ਬੰਦ, ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਬੰਦ  ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਏ ਟੀ ਐਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਏ ਟੀ ਐਮ Cheap Ray Ban Sunglasses  ਵਿਚ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾਂ oakley womens sunglasses ਲਗਣਗੀਆਂ।  ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਚੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ , ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ।  ਕਈ ਫਿਰ ਵੀ ਏ ਟੀ ਐਮ ਆ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ।  ਏ ਟੀ ਐਮ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੰਬਲ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੋ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ de ਏ ਟੀ ਐਮ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਨੇ।  ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਭੱੜਕ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ  ਇਹ ਦੱਸੋ Wholesale Jerseys  ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕਿ  ਕਿਉਂ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕੇ ਕਦੋ ਕੈਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ,ਇਹੋ ਹਾਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ  ਲੈਣ  ਚ ਖੜ ਜਾਵੋ, ਜਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਹਿ Wholesale nfl Jerseys ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ Cheap Jordans ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕਦਂੋ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟੋਕਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜਾ ਵੀ ਕਹਿ  ਦਿੰਦੇ  ਨੇ ਕੈਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ , ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ? ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ  ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ  ਗਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ  ਹੋਈਆਂ ਸੀ।