ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਚ ਕਿ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਨ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਆ ਨਿਤਰਦੇ ਨੇ..

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ […]

Read More