Day: July 1st, 2017

ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗਾਂ ਛਾਂਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼

-ਪੰਜਾਬੀਲੋਕ ਬਿਊਰੋ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਸੀ ਐਮ ਜਨਾਬ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਯਾਨਾਥ ਜੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। […]

Read More